Alla fackliga avtal underskrivna - SAS går vidare med 4Excellence NG

20. Nov 2012
by Jacob

Sent på måndagseftermiddagen meddelade SAS att samtliga åtta fackförbund undertecknat nya kollektivavtal och därmed kan SAS gå vidare med planen 4Excellence Next Generation (4XNG). Genom att samtliga fackförbund skrivit under har SAS beviljats nya krediter med en förlängd löptid till 31 mars 2015 och det förestående hotet om konkurs kan nu ses som avblåst.

Nu går SAS vidare med nästa steg i planen 4XNG med målsättning att få en resultatförbättring med 3 miljarder svenska kronor per år. Detta ska göras genom minskade kostnader, förenklad struktur samt avyttring av tillgångar. Förutom de nya kollektivavtalen och pensionsvillkoren som förhandlades klart under måndagen nämner SAS att man planerar att centralisera administrativa funktioner och outsourca telefonbokning och markservice. Läs mer och diskutera i denna tråd:

http://www.businessclass.se/sas-eurobonus/7572-atta-underskrifter-konkurs.html