SJ backar och lanserar mobilköp ombord efter avgång

17. Nov 2012
by BusinessClass

Det har varit mycket diskussioner om att SJ tänker avskaffa möjligheten att köpa biljett ombord, något som vissa anser strider mot EU-förordningen för tågresor. Nu har SJ löst problemet. Från 1 januari 2013 går det att köpa biljett genom att använda sin mobiltelefon och möjligheten finns även efter tågets avgång, på så sätt kan man åka med även om man inte hann köpa biljett på stationen.

Idag stänger biljettförsäljningen via mobiltelefon samtidigt som tåget lämnar stationen. Samtidigt förlänger SJ sin nuvarande biljettservice ombord. Fram till 31 december går det fortsatt att köpa biljett ombord av konduktören. SJ uppger följande tre anledningar till att man vill att alla passagerare ska köpa biljett innan avgång: -Det är endast ca 1 procent av SJs biljetter som säljs ombord. SJ hänvisar istället till en rad olika möjligheter att köpa resor: Via sj.se, mobil.sj.se, SJs Resebutiker, biljettautomater, den egna mobiltelefonen, SJ Contact Center, resebyråer och andra ombud. -Slopad biljettförsäljning ombord innebär att medarbetarna på tågen får mer tid serva och hjälpa våra kunder. -Enligt SJs beräkningar förlorar företaget cirka 60 miljoner per år på resenärer som inte köpt biljett, som SJs personal inte hunnit visera eller resenärer som chansar på slippa betala. Det är dessutom en kostsam process att sälja biljetter ombord och till väldigt få kunder.

More from BusinessClass.com