SAS tar över Blue1s kommersiella verksamhet

17. Oct 2012
by BusinessClass

Med start 1 november tar SAS över ansvaret för den kommersiella verksamheten i Finland som idag drivs av finska dotterbolaget Blue1. Blue1 övergår istället till att bli ett produktionsbolag med huvuduppdrag att leverera operativa flygtjänster för SAS. Förändringen sker i linje med SAS strategi 4Excellence.

Rent praktiskt innebär det inga stora förändringar för passagerarna, exempelvis tidtabellen kommer förbli oförändrad. Den största förändringen är att alla Blue1s flygningar byter flygnummer från KF-prefix till SK-prefix. Uppdateringarna kommer göras i systemen och i alla biljettbokningar mellan 17 oktober och 28 oktober.

More from BusinessClass.com