SAS pappersbiljetter går i graven

12. Jul 2012
by BusinessClass

Att det är elektroniska biljetter som är framtiden i flygindustrin har nog ingen missat, men för de som ändå önskat få en traditionell pappersbiljett har detta fortsatt varit möjligt. Men nu är det slut med detta, för gott. Från 1 juli 2012 kommer SAS inte acceptera pappersbiljetter som ställts ut av partners för resa med SAS. Samma sak gäller för Blue1 från detta datum.

De som har pappersbiljetter utställda före 1 juli 2012 kommer dock kunna använda dessa under en interimsperiod fram till 1 juli 2013.

Foto: Piergiuliano Chesi

More from BusinessClass.com