Sundsvalls flygplats byter namn och ägare

30. Jun 2013
by BusinessClass

Den 17 juni släpper Swedavia ägarskapet om Sundsvalls flygplats, formellt kallad Sundsvall Härnösand Airport men i folkmun mer känd som Midlanda. I samband med att flygplatsen får nya ägare byter flygplatsen även namn.

Tanken var att kommunerna i Sundsvall, Timrå och Härnösand gemensamt skulle gå in som ägare, dock har Härnösand under förhandlingarna valt att backa ur. Det nya namnet på flygplatsen blir därför mer passande "Sundsvall Timrå Airport". I samband med övertagandet har även en ny grafisk profil tagits fram samt en ny logotyp med en symbol i tre nyanser, två i grönt och en i gult. Logotypen ska spegla luftighet och rörelse, inåt mot mötesplatsen och utåt mot världen. Den nya logotypen kommer börja synas i samband med Motor- och flygplatsens dag som anordnas på flygplatsen den 15 juni. Samtidigt firar man nyinvigning.

More from BusinessClass.com