Widerøe avvikler ruten fra Skien

2. Jun 2015
by Dag Christian Holm

Widerøe har besluttet å legge ned sin rute fra Skien Lufthavn til Bergen fra 29.juni. Årsaken er et stort fall i både passasjerer og gjennomsnittsinntekt. Widerøe har fløyet fra Skien til Bergen siden april 2011. - Det er trist å legge ned Skien, men det siste året har vært vanskelig, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien. - Så langt i år har vi hatt en svikt i passasjertallet på 25 prosent, og inntektene har gått ned med 33 prosent. Vi har med andre ord betydelig færre passasjerer, og de betaler mindre, forteller Kongsteien. Prognosene fremover i tid innebærer en ytterligere forverring. Widerøe har vært aktive på markedssiden i Telemark, i håp om at flere enn oljependlerne ville benytte seg av rutene fra Geiteryggen. - Vi har hatt en god og lojal kundegruppe som har brukt ruten godt, men vi har slitt med å tiltrekke oss et større kundegrunnlag i Telemark. Når behovet og reisepolicyen til våre største kunder endrer seg såpass mye som i dette tilfellet, har vi ikke klart å få til en lønnsom drift i Skien, sier Kongsteien. Nedgangen i innenriksmarkedet er en landsdekkende trend, der særlig reisingen til oljerelaterte virksomheter har trukket ned. - I Skien har dette slått enda hardere enn andre steder, i og med at markedet vårt der i stor grad har bestått av ansatte i oljenæringen, sier Kongsteien. - Vi har forsøkt å få opp markedet uten å lykkes, og sto nå overfor et valg der vi enten måtte investere betydelig mer for både å øke kvaliteten på driften og tilbudet ut i markedet, eller legge ned. Vi ser heller ingen trender som indikerer at markedet snur. I lys av dette valgte vi å legge ned tilbudet fra Skien, sier Kongsteien.  

More from BusinessClass.com