Swissport overtar SAS ground services

7. Mar 2013
by BusinessClass

Swissport og SAS kunngjorde i dag at de har signert en intensjonsavtale om at Swissport skal få fullt eierskap av SAS Ground Services i Sverige, Norge og Danmark. Innledningsvis skal det opprettes et joint venture der ledelse og drift av SAS Ground Handling og Cargo Services Spirit, flyttes over til Swissport. The joint venture vil være eid 51% av Swissport og 49% av SAS. Intensjonsavtalen baner vei for videre forhandlinger med en mulig komplett outsourcing av SAS Ground Services, inkludert dagens 5000 heltidsansatte. For SAS er intensjonsavtalen en viktig del av 4XNext Generation (4XNG) med mål om å redusere kompleksitet og skape en bedre og mer fleksibel kostnadsbase av SAS.

More from BusinessClass.com