SAS oppgradering av Airbus A330-flåten er nå ferdig

25. Jun 2015
by Martin Björnström

SAS store oppgraderingsprosjekt av langruteflyene har nå pågått et drøyt halvår og nå flyr samtlige Airbus A330 fly med nye kabiner. I høst venter tre Airbus A340 på oppgradering før et av SAS aller viktigste og omfattende prosjekter kan avsluttes. Vi har truffet Knut Ness, SAS senior prosjektleder for å høre om hvordan prosjektet har gått så langt. 

BusinessClass har fulgt oppgraderingsprosjektet til SAS siden oppstarten - allerede

 i juni 2014 testet vi SAS nye Business Class

som første medie i verden og vi ble svært positivt overrasket. I januar 2015 var vi

først ombord på Erik Viking

- det første flyet som ble oppgradert hos SR Technics i Zürich. BusinessClass.no fløy ned til SR Technics i Zürichfor noen uker siden for å treffe Knut og Sigrid Viking, SAS siste Airbus A330 langdistansefly som er oppgradert med nye kabiner. Når vi entrer den gigantiske hangaren som ligger på Zürich-Kloten flyplassområdet råder full aktivitet. Ved vårt besøk i begynnelsen av juni har Sigrid Viking vært i hangaren i tre uker og kun en uke gjenstår før flyet skal fly mot København for å umiddelbart settes i tjeneste. Knut Ness er senior prosjektleder hos SAS og den som er ansvarlig for at alle detaljer faller på plass. Han beskriver prosjektet som svært komplekst med mange underleverandører og involverte - og alt må være helt klart når flyet igjen må sertifiseres før det settes i drift. "Vi skulle gjerne hatt et år til på å gjennomføre oppgraderingene med SAS ledelsen er veldig opptatt av at dette skal gjøres så snart som mulig", sier Knut.

Sigrid Viking har mistet nesen - hangaren er et par meter for kort.

Full aktivitet i Business Class kabinen - noen få seter mangler før det er komplett.

Kostbart prosjekt

Det er ni år siden sist oppgraderte kabinene på sine langdistansefly og grunnen til dette er kostnadene - for det er svært kostbart. Alle gamle seter er tatt bort og mange paneler er nye. Toaletter og kjøkkej har blitt renovert og vi synes resultatet ser svært godt ut. Når de nye kabinene skal monteres må nye kabler strekkes frem til setene og underholdningssystemet. Et stort skap for underholdningssystemet er helt nytt - det er ikke lengre båndspillere som avspiller filmene men datastyrte systemer. Trådløse basestasjoner har blitt montert i taket og utenpå flyet sitter nå er ordentlig sattelittmottaker. Vi går rundt i kabinen med Knut og han peker på en rekke detaljer som har blitt justert. Teknikere er på plass mange steder og utfører en rekke ulike jobber. Faktum er at SR Technics jobber i to skift med den større delen av teamet men at et tredje team jobber på natten for å klare tidsfristen. Vi spør om alt går i følge planen. Knut ftenker seg om og kommer på et par saker hvor man har vært nødt til å gjøre endringer. - Vi var nødt til å endre på gardinen mellom kabinene siden den skjulte et exit skilt. Og vi hadde et lite problem med en plastbit på baksiden av SAS Go setene som kunne sprekke, men det har vi nå løst.

Varmt mottakelse fra SAS kunder

Mottagelsen fra kundene har vørt svært god - det er en reell oppgradering som er gjennomført i løpet av kort tid. Over 90 prosent av BusinessClass.no leserne som har fløyet i de nye kabinene 

gir tommlen opp med karakter 5 av 5 mu

lige. På spørsmål "Er det mer trolig at du flyr SAS etter at kabinene er oppgradert"

svarer mer enn 70% av l

eserne at det er svært sannsynlig. Det er åpenbart mange frekvente reisende som har etterspurt en forbedret Business Class og SAS Plus produkt.

Knut Ness viser SAS Go seter Sigrid Viking forlot Zürich i tide og ble umiddelbart satt i trafikk - første flygningen gikk til Washington dagen etterpå.

Projektet avsluttes høsten 2015

I september kommer to helt nye Airbus A330 Enhanced fra Airbusfabriken i Toulouse - disse flyene kommer trolig til å settes inn på den nye ruten til Hong Kong. Vi spør om flyene kommer til å være særlig forskjellige fra de oppgraderte Airbus A330 flyene og Nils svarer "Vanlige reisende kommer trolig ikke til å merke noen forskjell men det finnes naturligvis små forskjeller på eksempelvis toalettene.

SAS Go kabinen er ordentlig stor uten seter.

SAS Plus seter venter på å bli installert i Sigrid Viking.

Knut viser oss den takmonterte satellitmottakaren som hele tiden vrir seg og vinkler to små antenner mot riktig satellitt for best mulig mottak. I høst kommer de tre gjenstående A340 flyene til Zürich for å gjennomgå samme oppgradering som Sigrid Viking og etter det er prosjektet i havn. Igjen finnes da fire A340 hvorav en er leaset. Det er mulig de siste flyene også skal oppgraderes men beslutningen er ikke tatt ennå - det er opp til ledelsen å avgjøre om flyene skal brukes videre slik at langdstanseflåten økes eller om de skal pensjoneres. Link:

For deg som vil lese mer om SAS nye kabiner har vi en fin guide her

.

SAS oppgraderte langruteflåte

More from BusinessClass.com