Politisk streik 28. januar vil påvirke flytrafikken

26. Jan 2015
by Dag Christian Holm

På grunn av forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven, varsler LO, YS og Unio en politisk markering onsdag 28. januar mellom klokken 1400 og 1600. Dette innebærer forstyrrelser i flytrafikken. Streiken vil ha konsekvenser for bemanningen på lufthavnene, men det er ennå ikke klart hvor store konsekvensene vil bli for flytrafikken til og fra Avinors lufthavner. Avinor vil komme tilbake med mer informasjon så snart dette foreligger. For informasjon om egen flygning bes reisende holde seg orientert gjennom sitt flyselskap. Abulanseflygninger og redningstjenesten vil ikke påvirkes av streiken.  

More from BusinessClass.com