Passtvang til Tyskland 26 mai-15 juni

25. May 2015
by BusinessClass

I forbindelse med G7-møtet som holdes i begynnelsen av juni kommer Tyskland  til å innføre en midlertidig grensekontroll ved reise til Tyskland, dette gjelder også for reise fra andre Schengenland som Norge, Sverige og Danmark. Den midlertidige grensekontrollen innebærer at Tyskland har rett til fullstendig kontroll av alle som passerer tysk grense via land- sjø eller lufttransport og at også reisende fra Skandinavia behøver å ta med passet for å kunne styrke sin identitet og nasjonalitet.

More from BusinessClass.com