Økningen fortsatte for OSL i august

12. Sep 2014
by Dag Christian Holm

Totalt 2 227 292 passasjerer reiste til og fra landets største flyplass i august, opp hele 5,3 prosent. Utlandstrafikken økte med 6 prosent. - Vi opplever en ny måned med godt trafikkvekst, til tross for at vi samtidig bygger ut flyplassen i stort omfang. Det er vi veldig fornøyd med, sier medieansvarlig Joachim Westher Andersen ved Oslo Lufthavn, og fortsetter: - Nordmenn har fortsatt et reisebehov, noe tallene viser, og vi gleder oss til å følge utviklingen videre. På de øvrige store flyplassene var det mindre endringer. Blant de regionale flyplassene var økningen i antall passasjerer størst på Bardufoss, opp 8,8 prosent. – Denne økningen har sammenheng med forsvarets aktivitet her i området, forteller lufthavnsjef Jørn Limo.

Flere velger norsk luftrom

Antall overflygninger i norsk luftrom øker også betydelig. Hittil i år har antall overflygninger økt med hele 12 prosent. – Vi har gode priser og yter god service, derfor velger stadig fler å fly gjennom norsk luftrom, sier administrerende direktør Anders Kirsebom i Avinor Flysikring AS.

More from BusinessClass.com