Nye nettsider og enklere Wi-Fi på OSL

15. Sep 2014
by Dag Christian Holm

Avinor og Oslo Lufthavn ønsker å gjøre flyreisen enklere. I dag lanserer nye nettsider og forenklet påloggingsløsning for Wi-Fi.

Nye osl.no

Den nye nettsiden er først og fremst rettet mot reisende, med informasjon om flytider, avvik og annen informasjon knyttet til reisen. Søket er satt i sentrum, og du kan nå søke etter blant annet strekning, flight, eller tema. Annen informasjon om Avinor og Oslo Lufthavns virksomhet presenteres mer adskilt fra reiseinformasjonen enn tidligere, for at alle målgruppene lett skal finne det de trenger. Nettsidene tilpasses automatisk skjermen du bruker. Universell tilgjengelighet er også høyt prioritert i den nye løsningen. De nye sidene har vært tilgjengelige for mobilbrukere siden juni, og vi har mottatt mange innspill fra publikum som har påvirket løsningen. Fra 15. september møter alle som går til

www.osl.no

den nye løsningen. Noe funksjonalitet og innhold ligger fortsatt i gammel løsning i påvente av ferdigstilling. Dermed sameksisterer nye og gamle nettsider i en periode fremover.

Enklere Wi-Fi

Passasjerene får nå en enklere og raskere tilgang til trådløst nett på flyplassen, og slipper å få kode på SMS. Rask og god Wi-Fi er viktig for mange, det har vi fått tilbakemelding på via mange kanaler. Den nye løsningen gir brukerne færre trinn å gå gjennom for å logge seg på. Les om fremgangsmåten her (

lenke

) Brukerne kan fortsatt velge mellom 2 timer gratis Wi-Fi som tidligere, eller å betale for mer tid og høyere hastighet. Mobiltilpassing av den nye påloggingssiden kommer i neste versjon.

More from BusinessClass.com