Luftomorganisering kan føre til forsinkelser

12. Nov 2014
by Dag Christian Holm

I morgen gjennomføres den største luftromsendringen noensinne i Norge, hvor store deler av Midt- og Vest-Norge får nye inn- og utflygingsruter. I forbindelse med innføringen er det ventet forsinkelser ved Værnes, Flesland og Sola lufthavner.

Dette kan også bety enkelte forsinkelser ved Oslo Lufthavn.

- Når vi gjør slike endringer, er hensynet til flysikkerheten alltid det viktigste. Derfor er det nødvendig med noen begrensinger på hvor mange som kan fly samtidig, fram til vi ser at alt fungerer som forventet, sier kommunikasjonssjef i Avinor Flysikring, Kristian Løksa. Luftromsendringene, som er utviklet i dialog med flyselskapene, berører Vestlandet, Møre og Trøndelag. Det blir nye ut- og innflygingsruter for 16 lufthavner, inkludert de tre store lufthavnene Sola, Flesland og Værnes. Forsinkelser ved de berørte lufthavnene vil også kunne få følgekonsekvenser for trafikken ved de øvrige lufthavnene i Norge, inkludert Oslo Lufthavn. - Hvis fly fra de berørte flyplassene er forsinket inn til Oslo Lufthavn, kan de bli forsinket ut til ny destinasjon. Vi anmoder passasjerer til å følge med via det flyselskapet de flyr med, sier medieansvarlig ved Oslo Lufthavn, Joachim Westher Andersen. Målet er å øke flysikkerheten, sikre tilstrekkelig kapasitet i luftrommet, standardisere og effektivisere tjenesten, samt videreføre en god miljøprofil for lufttrafikken samtidig som en forventer vekst i trafikken.

Mest om morgenen – mindre etter hvert

Restriksjonene vil være kraftigst umiddelbart etter innføringen natt til 13. november, med størst konsekvenser for morgentrafikken og resten av denne dagen. Deretter blir restriksjonene gradvis mindre utover dagen og påfølgende dager, fram til det slippes opp for normal trafikk. Avinor jobber tett med flyselskapene for at konsekvensene skal bli så små som mulig for de reisende. Helikoptertrafikken til Nordsjøen vil også bli berørt. Også her jobber Avinor tett med helikopterselskapene for å begrense de negative konsekvensene mest mulig. 16 flyplasser får endrede eller helt nye inn- og utflygingsruter: Bergen/Flesland, Florø, Førde/Bringeland, Haugesund/Karmøy, Kristiansand/Kjevik, Kristiansund/Kvernberget, Molde/Årø, Røros, Sandane/Anda, Sogndal, Stord/Sørstokken, Stavanger/Sola, Trondheim/Værnes, Ørland, Ørsta-Volda/Hovden og Ålesund/Vigra.

More from BusinessClass.com