Fortsatt økning for OSL

13. Oct 2014
by Dag Christian Holm

Flytrafikken økte med 4,4 % på Norges hovedflyplass i september. I september reiste i underkant av 4,6 millioner passasjerer til og fra Avinors lufthavner. Utlandstrafikken gikk opp med over 3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, mens innlandstrafikken økte med 0,5 prosent. Totalt har over 38 millioner passasjerer reist til og fra Avinors lufthavner i september. Det er over 3 prosent flere enn på samme tid i fjor. Rekord på Oslo Lufthavn 2 235 097 passasjerer reiste til og fra Oslo Lufthavn i september, noe som er en økning på 4,4 % sammenlignet med samme måned i 2013. Utlandstrafikken økte med 6 %. - Det er selvfølgelig gledelig for oss at vi fortsetter økningen i antall passasjerer, sier pressetalsmann Lasse A. Vangstein ved Oslo Lufthavn. - I slutten av september har vi høstferiestart på Østlandet og mange reiste i denne perioden. Tallene viser med all tydelighet at reiselysten er stor, også for reiser utlands. Fredag 26. september ble det også satt rekord på Oslo Lufthavn. Aldri tidligere har så mange passasjerer reiste fra flyplassen på én enkelt dag, da 52 657 passasjerer fløy fra OSL. - Dette er flotte tall, og vi gleder oss over å slå rekorden som ble satt i forbindelse med høstferiestarten i fjor med over 2000 passasjerer, sier Vangstein. - Dagen gikk også veldig bra både med tanke på ventetid i sikkerhetskontrollen og generell passasjerflyt. Dette kommer som en følge av at vi var godt forberedt, at vi hadde nok mannskaper i viktige posisjoner til enhver tid og at alle på jobb gjorde en formidabel innsats, avslutter Vangstein. Antall flybevegelser i norsk luftrom økte med i underkant av 3 prosent i september sammenlignet med samme måned i fjor.

More from BusinessClass.com