Flere reiser i premiumkabiner

27. Feb 2014
by Dag Christian Holm

IATA rapporterer at antallet reisende i premiumkabiner har økt i 2013. Innen europa var økningen på 2,5 prosent sammenlignet med året i forveien. Den største økningen er mellom mellomøsten og Afrika samt i fjerne østen. Det er ikke bare medlemmene på BusinessClass.no som velger å sitte foran gardinen. I 2013 ble det solgt omlag 171 millioner business class seter og sifrene peker ytterligere oppover i de fleste markeder. Globalt regnet var økningen i First Class og Business Class 4,2 prosent mens økningen i economy var kun 3,5 prosent. Flere velger å fly godt når bedriftene går bra. I dag utgjør andelen premium reisende omlag 8,5 prosent av totalen. Før finanskrisen var tallet 10 prosent, så det er ennå et stykke igjen til den tiden. Fortsatt er det også slik at noen klassiske ruter står for en stor andel av inntektene i premiumkabinene. De fem viktigste rutene regnet i inntekter: (andel av alle premiumkabiner globalt) - Over Nordatlanteren: 21,2 % - Over det nordlige og mellomste Stillehavet: 13,8 % - Europa til Fjerne Østen: 13 % - Innen Fjerne Østen: 9 % - Nordamerika - Sentralamerika: 6,7 % Disse seks strekningene hadde best utvikling i 2013: (økning i premiumkabiner 2013 mot 2012) - Afrika - Mellomøsten: + 9,2 % - Europa - Mellomøsten: + 8,9 % - Nordamerika - Søramerika: + 8,8 % - Innen Fjerne Østen: + 7,2 % - Nordamerika - Sentralamerika: + 5,9 % - Europa - Fjerne Østen: + 4,9 % Nå lurer vi; kommer du til å reise mer i premiumkabiner i 2014?

More from BusinessClass.com