"Et mer interaktivt og kundefokusert Finnair" - Vi møter Allister Paterson, Senior Vice President

10. Sep 2014
by Jacob

"Vi lytter, vi er innovative, vi skal forsøke å være litt mer interesante og kjapttenkende enn vi har vært tidligere. Mer kreativitet og en rekke endringer er på gang. Dette bør være gode nyheter for alle frekvente reisende.» Slik innleder Allister Paterson vår samtale om hva som skjer i Finnair som blant annet inkluderer en gjennomgang av bonusprogrammet Finnair Plus, nye fly og rabatterte biletter i business class. Han er Senior Vice President og Chief Commercial Officer i Finnair, så han burde vite hva han prater om.

Finnair i Skandinavia

Med mindre en en times flytid mellom Skandinavia og "hubben" i Helsinki begynner vi med å spørre Allister Paterson om hvordan han ser på det skandinaviske markedet, og om det finnes et potensiale. - Skandinavia er ikke vårt hjemmemarked, men det er ikke langt fra å være det. Det er i alle fall et nøkkelmarked for oss der vi absolutt ønsker å være med og hvor vi må prestere bra, sier han. Han nevner at de i dag trafikkerer de viktigste destinasjonene i Skandinavia men at de også titter flere muligheter. Det må dog finnes både en mulighet og logikk med destinasjonen for Finnair. I første omgang handler strategien i Europa om å knytte de ulike stedene til "hubben" i Helsinki. For å derfra fly videre mot Asia hvor Finnair er sterke. Paterson medgir at de gjerne skulle hatt en sterkere posisjon i Skandinavia i dag.

Nye destinasjoner og markeder

Akkurat som med Skandinavia handler Finnairs generelle strategi i førte omgang om å knytte sammen Europa og Asia. Den litt annerledes situasjonen for Finnair er at hjemmemarkedet er for lite. Det er rett og slett ikke nok Finner som reiser utenlands. Det finnes heller ikke tilstrekkelig med utlendinger som ønsker å reise til Finland. Derfor er transfertrafikken svært viktig men krever samtidig at det fungerer i hele systemet. - Dersom vi øker antallet seter til Asia krever det også at vi øker antall seter til europeiske destinasjoner for at det skal gå i hop, forklarer  Paterson. Det må fungere i begge ender. Detta er både Finnairs fordel og utfordring. Helsinki er en liten og effektiv "hubb" men det er ekstremt trangt visse tider på døgnet. Likeså har det værrt snakket mye om å åpne ytterligere destinasjoner i Asia, men det krever en tilsvarende ekspansjon innen Europa, og pr. i dag finnes det egentlig ingen ekstra fly for å dekke dette. Dessuten har Finnair en ganske stor Airbus-flåte som snart skal byttes ut.

"Asiaterminalen" på Helsinki flyplass Men potensiale finnes det. Finnair flyr i dag til 13 destinasjoner og det å øke dette er en viktig del for fremtiden. Allister Paterson ønsker ikke å nevne konkrete destinasjoner men sier at de har et viosst antall de ser nærmere på og at Kina er et ganske sikkert kort. Nye Airbus A350, som kommer til selskapet i løpet av neste år innebærer visse muligheter for ekspansjon og da ligger fokuset på Asia. Innen Europa tenker de Finnair i dag på de fleste nøkkeldestinasjoner og fokus ligger på å tilby flere seter i det eksisterende rutenettet. Nordamerika er også et interessant marked  i følge Paterson med Miami som ny destinasjon i år. Med nytt joint-venture over Atlanten åpnes også flere interessante muligheter.

Fremtiden for business class, med billigere business class og enkeltbiletter på gang

For langrutene ser Allister Paterson et fortsatt potensiale i å tilby business class da finnes en etterspørsel etter det i forretningsverden. I august ble det nye business class produktet offentliggjort. Denne vil finnes ombord på de kommende A350 flyene. På de kortere rutene innen Europa ser han business class som et mer marginalt produkt men ser at den fortsatt har livets rett. - Om vi ska kunne tilby et konkurransekraftig  businessclassprodukt mellom eksempelvis Tyskland og Kina, kreves det at vi har det i hele flåten hele veien. Business class i Europa er viktig som en en forlengelse av vårt langdistanseprodukt men også for point-to-point-reisende. Dog kommer produktene til å se noe ulike ut. Han sier at Finnair ikke har noen planer om å ta bort business class og at de ser på produktet som et viuktig forretningsområde som er mulig å få lønnsom om man bygger den opp rett og selger den på riktig måte.

Finnairs nye business class på Airbus A350 Paterson avslører at de også overveier å lansere en rabattert business class innen Europa. Han ser definitivt rom for å tilby rimeligere businessclassbilletter med restriksjoner, først og fremst for  point-to-point-reeiser. Han forteller at de også i løpet av august har lansert gunstige enkeltbiletter poå flere markeder, inklusive Skandinavia. Finnair har tradisjonelt jobbet med tur-og-returbiletter men Paterson ser både et behov ikke minst fornuft i å tilby enkeltbiletter.

Economy comfort - Finnairs nye premium economy

Spekulasjonene har vært mange om også Finnair skulle introdusere en tredje kabinklasse ombord på langflyvningene og svaret kom drøyt en time før intervjuet. I stedet for et vsvar under intervjuet fikk vi en forklaring fra Allister Paterson om hvorfor man har valgt det nye konseptet Economy Comfort, en separat seksjon i økonomiklassekabinen i stedet for en egen kabinklasse. - Våre undersøkelser viste at det ikke er det våre reisende ønsker. En riktig premium economy trenger nye og annerledes seter som koster mer å kjøpe inn og som må selges på en annen måte. For at dette skal fungere må man ta en helt annen pris. I dag koster premium economy ikke sjelden mer enn 50-100 prosent mer. Undersøkelsene viste at våre kunder ikke er villige til å betale for dette. Kundene ønsket seg et litt mer komfortabelt produkt, og det har vi skapt.

Finnairs nye Economy Comfort Nye Economy Comfort blir naturligvis et lite sjansespill da det er noe Finnair aldri har gjort før. Men Paterson tror satsingen vil gå bra. - Å betale 50% mer for billetten er mye penger, å kjøpe et sete i Economy Comfort koster 50 euro ekstra, og det er et veldig bra kjøp. Han poengterer at produktet fortsatt er noe annet enn en vanlig økonomiklasse med bedre benplass. I Economy Comfort får man eksempelvis bedre nakkestøtte, bedre høretelefoner, toalettartikler samt separat ombordstigning.

Samarbeide og konkurranse

Konkurransen beskriver Allister Paterson som en "slagmark" med eksempelvis Norwegians ekspansjon og selskapene fra midtøsten som åpner nye ruter til nord Europa. Det innebærer at ny kapasitet kommer inn på markedet og at Finnair må ta kloke og gjennomtenkte beslutninger når man eksempelvis diskuterer nye ruter. SAS ser han som en av hovedkonkurrentene, hvilket de har vært i mange år og hvilket de troligvis kommer til å være i mange år. På spørsmål om det er tenkelig med et samarbeide mellom SAS og Finnair  svarer han at de ser på alle muligheter og ikke stenger noen dører. Paterson anser at det idag finnes for mange flyselskap på det europeiske markedet og at vi i Europa ofte følger med på hva som gjøres i Nordamerika. Der har det skjedd flere store sammenslåinger, noe han tror snart kommer til å skje i Europa. Paterson ser en fremtid med tre store flyselskapskjemper i Europa - IAG, Air France & KLM og Lufthansa, men han ser også andre typersamarbeid og sammenslåinger utenfor de tradisjonelle alliansene og peker på hva enkelte av selskapene i midtøsten gjør. - Industrien kommer til å fortsette å endre men trenden endres ikke. Man har behov for stordriftsfordeler, bredde og effektivitet for å klare seg i denne bransjen. Og det oppnås gjennom sammenslåinger, forklarer han. Finnair har idag et nært samarbeide med Flybe som flyr en rekke kortere ruter mellom Finland og nord Europa.  Paterson forteller at de er godt fornøyde med samarbeidet og hva de har levert og han håper på et videre godt samarbeide fremover.

Helsinki flyplass

Med en stor del av virksomheten konsentrert omkring transfertrafikk innebærer dette også end del utfordringer for flyplassen i Helsinki. Kommer man på morgenen eller sen ettermiddag er det påtagelig trangt i terminalen. er man der ved lunsjtid kan det være nærmest øde på samme sted. Hvilke tanker har Finnair for for sin "hubb". - Vi er inneforstått med problemet og vi ser i praksis på to alternativer. Enten skaper vi flere tider, såkalte "banks" på dagen med forbindelser mellom Europa og Asia, eller så øker vi størrelsen på terminalen. Det handler altså mest om å benytte den eksisterende flyplassen fremfor å skape en ny flyplass.

Mye folk på flyplassen på ettermiddagen Diskusjonen pågår akkurat nå med Finavia som er eiere av flyplassen. De har midler til å bygge ut en ny pir om så skulle kreves. Paterson selv har mer tro på det første alternativet  hvilket vil innebære at man skaper ytterligere to tidspunkter med et stort antall forbindelser mellom Europa og Asia for å spre passasjerne bedre gjennom hele dagen. - Problemet er at flyplassen er veldig tom ved visse tider. Vi har tre landingsbaner og det finnes allerede mye plass  på denne flyplassen som dessuten er veldig funksjonell. Jeg vil foretrekke å spre trafikken mer, sier Paterson. Men det finnes utfordringer også der. Færre destinasjoner i Europa trafikkeres kanskje bare med en eller to flyvninger per dag. På disse destinasjonene skulle det sansynligvis kreves flere avganger å skape vettige forbindelser.

Finnair Plus

Også i bonusprogrammet Finnair Plus er det saker på gang. Paterson avslører at de nå holder på med en totalgjennomgang for å gi det gamle bonusprogrammet en etterlengtet oppfriskning. Han vil ikke si hva dette innebærer rent praktisk men at det handler om å gi Finnair Plus mer liv og energi og ekspandere med flere fordeler og økt verdi for medlemmene. - Vi kommer til å bruke mye energi på Finnair Plus. Jeg har nylig fått på plass en ny person med ansvaret for programmet. Vedkommende er veldig kundeorientert og mitt budskap til henne var "gjør dette så bra du kan". Det er mye fornyelse på gang men hun må få tid til å sette seg inn i alt. I løpet av 6 - 12 måneder bør man kunne se resultatet. Han ser bonusprogrammet som en absolutt nødvendighet for å attrahere det lukrative businessegmentet. Å drive et bonusprogram blir dessuten enda mer relevant når man er en del av en allianse. Men det innebærer samtidig at forskjellene mellom de ulike bonusprogrammene blir tydligere.

Ett mer kundfokusert Finnair

Allister Patersom avslutter som han begynte, med å fortelle om den endringen han ønsker å se i Finnair. - Vi er en kundeorientert virksomhet, i blant taper vi dette fokuset, spesielt når det kommer ny teknologi. Vi må være mer konsekvente og lytte mer til våre kunder for å være attraktive. Vi forsøker nå bli mer interaktive. Vi tester ut nye ting fortløpende og fungerer ikke de, da forsøker vi noe annet. Det skal bli spennende å se resultatet av våre initiativ.

Allister Paterson, Chief Commercial Officer Finnair

More from BusinessClass.com