En VA-nlig dag på jobben

2. Dec 2014
by Dag Christian Holm

En vanlig dag på jobb for en VA-tekniker på Oslo Lufthavn er både krevende, spennende, innholdsrik og svært variert. En VA-tekniker har blant annet ansvaret for å få ledet drikkevann og brannvann trygt rundt på flyplassen og han har ansvar for at vann forurenset med kloakk eller kjemikalier ikke havner i elver, bekker eller grunnvannet under flyplassen. Teknikerne samarbeider mye med andre avdelinger fordi de har en del utstyr og kunnskap som andre ikke har; og omvendt. Det kan være stor forskjell på vinter- og sommeroppgaver for en VA-tekniker. En av sommeroppgavene er rengjøring og vedlikehold. VA-avdelingen har blant annet ca. 75 pumpestasjoner, ca. 250.000 meter med ledninger og 9 store basseng som må holdes rene og i stand. De største bassengene er på 37.500 m3 og mellomlagrer vann som er forurenset med formiat. Formiat legges ut på rullebanene om vinteren for å fjerne is. Formiat er skadelig for planter og dyr, og vi forsøker derfor å samle opp mest mulig og sende det kontrollert videre til et renseanlegg. Gjennom vinteren samler det seg mye slam i bunnen av bassengene, og teknikerne må derfor heises ned og spyle dem rene før en ny vintersesong tar til. Fordi flyplassen ligger på et stort område med grunnvann, er de pålagt å ta prøver av vannet med jevne mellomrom. Det finnes totalt sett opp mot 500 prøvepunkter, og teknikerne har en egen prøvetakerbil til denne jobben. Av og til skjer det noe med ledningsnettet som gjør at vannet ikke kommer dit det skal. En mulig metode for å finne årsaken er å benytte et eget tv-kamera bygget spesielt for å kunne fires ned i brønner og bortover i ledninger. Teknikerne jobber ofte to og to sammen for å løse det som måtte dukke opp av problemer. På bildet over styrer de tv-kameraet fra bilen samtidig som de følger med på en skjerm som viser hva kameraet fanger opp nede i bakken. Her brukes det samme tv-kameraet i en jobb for en annen avdeling. VVS-avdelingen har kjølebrønner som av og til må vaskes og inspiseres i etterkant, og da hjelper VA-teknikere til.

More from BusinessClass.com